dnes je 18.1.2022

Input:

Analýza exekučnej reformy, ktorá je v praxi od roku 2017 a ktorá zásadne zreformovala exekučné konanie

9.11.2021, Zdroj: SITA

Analytické centrum ministerstva spravodlivosti vo svojej najnovšej analýze posudzuje vplyvy novely Exekučného poriadku, ktorá je v praxi od roku 2017 a ktorá zásadne zreformovala exekučné konanie. Vznikol vtedy napríklad jeden exekučný súd v Banskej Bystrici, rovnako bol zavedený náhodný výber exekútorov. Ministerskí analytici za štvorročné obdobie od účinnosti zákona preverovali, či sa konania naozaj zefektívnili, aký vplyv mali zmeny na exekútorské úrady, či na náklady účastníkov konania. Podľa správy analytikov, reforma priniesla v praxi mnohé zlepšenia, poukazujú však aj na niektoré nedostatky, najmä pokiaľ ide o dostupnosť údajov.

Priemerná dĺžka exekučného konania sa od apríla 2017 znižuje, čo naznačuje jeho postupné zefektívňovanie. Od vydania poverenia po ukončenie spravidla prebieha samotná činnosť exekútora, čo tvorí najdlhší čas z celého konania.