dnes je 18.1.2022

Input:

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť so zriadením vecného bremena - právo doživotného užívania

14.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3.3 Darovacia zmluva na nehnuteľnosť so zriadením vecného bremena – právo doživotného užívania

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť so zriadením vecného bremena – právo doživotného užívania

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami § 628 a § 151n zákona č. 40/1964 Zb.OZ v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)

I.

Zmluvné strany

1.1...(meno, priezvisko a rodné priezvisko)    bydlisko: .............................................    
   nar.: ............... r.č.: ..............................    
      
   ďalej ako „darca“ alebo „oprávnený“    
   a    
1.2...(meno, priezvisko a rodné priezvisko)    bydlisko: ...........................................    
   nar.: .................. r.č.: .........................    
      
   ďalej ako „obdarovaný“ alebo „povinný.“    

II.

Preambula