dnes je 18.1.2022

Input:

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.3 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva

JUDr. Martina Jenčová

Zápis záložného práva v  katastri nehnuteľností a  existencia splatnej pohľadávky ešte neotvárajú cestu k  začatiu dobrovoľnej dražby. Ďalším predpokladom je oznámenie začatia výkonu záložného práva zo strany veriteľa dlžníkovi. Túto povinnosť si veriteľ musí splniť písomne. Zákon nestanovuje obsah takého oznámenia, musí tu však byť identifikovaný tak dlžník ako aj veriteľ, pohľadávka a  lehota, počas ktorej ešte môže dlžník dobrovoľne plniť.

Toto oznámenie sa doručuje záložcovi ako aj dlžníkovi (ak je osoba dlžníka rozdielna od osoby záložcu, nakoľko zriadiť záložné právo možno aj k  nehnuteľnosti, ktorá nepatrí dlžníkovi). Oznámenie sa zasiela týmto subjektom do vlastných rúk. Postupuje sa tu následne v  zmysle ustanovení civilných procesných predpisov - pokiaľ adresát nemá aktivovanú elektronickú dátovú schránku,