dnes je 18.1.2022

Input:

Prednostné pohľadávky pri zrážkach zo mzdy

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.2.4 Prednostné pohľadávky pri zrážkach zo mzdy

JUDr. Martina Kostková

V rámci vykonávania exekúcie existuje osobitná skupina pohľadávok, ktorým sa musí tak súd (v čase, keď mu bol doručený návrh na vykonanie exekúcie) ako aj súdny exekútor (v pribehu celého konania), ale aj osobitné subjekty prednostne, prioritne venovať. Medzi tieto osobitné subjekty patrí aj platiteľ mzdy. Jedná sa o kategóriu tzv. prednostných pohľadávok, ktoré majú pred ostatnými (neprednostnými) pohľadávkami prednosť, a to aj vtedy, ak by boli doručené neskoršie.

Najmä pri exekúcii zrážkami zo mzdy sa Exekučný poriadok venuje prednostným pohľadávkam, kedy presne stanovil, ktoré pohľadávky do tejto kategórie platia. Sú to tieto:

  • - pohľadávky výživného,
  • - pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
  • - pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
  • - pohľadávky náhrady