dnes je 27.11.2021

Input:

Vplyv splátkového kalendára na zrážky zo mzdy v roku 2020

5.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 Vplyv splátkového kalendára na zrážky zo mzdy v roku 2020

JUDr. Martina Jenčová

Jedným z najrýchlejších a najhospodárnejších spôsobov vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy a v nadväznosti na to exekúcia zrážkami z iných príjmov (ak ide o prípady, ak je povinný zamestnaný na dohodu o vykonaní práce). Kým v minulosti bola na prvom mieste exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, ľudovo nazývaná aj „exekúcia zablokovaním účtu“, dnes to už neplatí. Mnohí povinní, často v snahe vyhnúť sa exekúcii, si nezakladajú účet v banke. Avšak, v pracovnom pomere sú. Exekúciou je totiž postihnuté priamo právo povinného na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá podlieha zrážke.

V exekučnom konaní dochádza k mnohým situáciám, ktoré môžu nastať. Jednou z takýchto situácií je aj postupné splácanie pohľadávky. Splátkový kalendár však nie je povinnou súčasťou exekučného konania.