dnes je 27.11.2021

Input:

Zamestnanec

9.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Zamestnanec

JUDr. Martina Jenčová

Najčastejším spôsobom vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy. Môže sa viesť samostatne, ale aj spolu s iným spôsobom – napríklad exekúciou prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Ak sa vedú tieto dve exekúcie súčasne, môže sa stať, že sa povinnému vykoná zrážka zo mzdy, ale zvyšok mzdy sa zašle na blokovaný účet.


Príklad postupu povinného, ak sa mu mzda zasiela na blokovaný účet:

Povinný môže využiť inštitút v podobe žiadosti v zmysle ust. § 104 ods. 2 EP. To znamená, navštívi ktorúkoľvek pobočku tej banky, v ktorej má vedený blokovaný účet a žiadosť si vyžiada. Príslušne ju vyplní, pričom je dôležité, aby uviedol č. účtu, na ktorý sa mu mzda zasiela a rovnako, akú sumu žiada odblokovať.

Každá takáto žiadosť tiež obsahuje kolónku, či chce povinný, aby sa mu takto blokované prostriedky uvoľnili iba jednorazovo alebo pravidelne (čiže každý mesiac).

Exekúcia zrážkami zo mzdy